پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقال ۱۴۰ ببر از معبدی بودایی به مکانی تازه

ماموران در تایلند ۱۴۰ ببر را از معبدی که خانه آنها بود به مکانی دیگر منتقل کرده اند. از حدود بیست سال پیش این معبد بودایی به محلی برای نگه داری ببرها تبدیل شده بود و گردشگران زیادی را جذب می کرد اما این اواخر ادعاهایی درباره قاچاق اعضای بدن این ببرها منتشر شده بود.

جاناتان هد گزارش می دهد.