خبرنگار بی‌بی‌سی در میانمار به حبس با کار اجباری محکوم شد

یک خبرنگار بی‌بی‌سی در میانمار (برمه) به سه ماه زندان با کار اجباری محکوم شده است.

کو نئی لین، خبرنگار بخش میانمار بی‌بی‌سی در دادگاهی در این کشور به خاطر حمله به یک پلیس در جریان اعتراض‌های دانشجویی سال ۲۰۱۵ محکوم شده است.

او در آن زمان در محل در حال گزارش کردن تظاهرات دانشجویی در یانگون بود.

وکیل خبرنگار بی‌بی‌سی گفته است که خواهان تجدیدنظر در حکم صادر شده را خواهد کرد.

او گفته است که خبرنگار بی‌بی‌سی قصدی برای آسیب زدن به پلیس را نداشته و تنها تلاش کرده بود تا به معترضی که توسط پلیس از روی موتور سرنگون شده بود، کمک کند.

بی‌بی‌سی گفته است که به وکیل این خبرنگار برای ارائه درخواست تجدیدنظر کمک خواهد کرد.

کو نئی لین در ماه مارس ۲۰۱۵ در شهر لتپادان بازداشت شد.