ساکنان داریا در سوریه اولین محموله مواد غذایی را دریافت کردند

Image caption سازمان ملل تصاویری از اولین محموله غذایی که به شهر داریا رسیده را منتشر کرده است

ساکنان شهر داریا در سوریه اولین محموله غذایی را دریافت کردند. این شهر از سال ۲۰۱۲ در محاصره نیروهای دولتی بوده است.

تیم هایی از صلیب سرخ سوریه و سازمان ملل در تحویل این محموله غذایی همکاری کردند.

یکی از کارکنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل گفته است که مواد غذایی کافی برای تغذیه ۲۵۰۰ نفر به مدت یک ماه در این شهر توزیع شده است.

گفته شده که در اوایل ماه جاری میلادی تنها مقدار اندکی دارو، وسایل استحمام و همچنین لوازم تحریر به این شهر ارسال شد.

سازمان ملل گفته است که دولت سوریه مجوز ارسال کمک های انساندوستانه را به ۱۹ منطقه تحت محاصره در این کشور تا پایان ماه جاری میلادی داده است.

شهر داریا نزدیک به چهار هزار نفر جمعیت دارد.

برق این شهر از سه سال پیش قطع شده است.

ماه پیش قرار بود کمک‌های بشردوستانه وارد این شهر شود اما ارتش سوریه به رغم موافقت قبلی در آخرین گذرگاه، مانع از ورود این محموله شد.