پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آوای صلح و دوستی در برابر گلوله‌های نفرت و خشم

مشتریان کلوب همجنسگرایان اورلاندو، می گویند، عمر متین، مهاجمی که ۴۹ نفر را در این باشگاه کشته، از مشتریان همین کلوب بوده است. این مشتریان گفته اند که عمر متین، مشروب میخورده است. انتشار این اطلاعات، تردید ها را در مورد انگیزه مهاجم افزایش داده است. دیروز باراک اوباما گفت که ارتباط مستقیمی میان او و گروه داعش پیدا نشده است. همزمان با اعلام اسامى قربانیان و اطلاع قطعى خانواده هایشان مراسم یادبودى در سراسر آمریکا برگزار شده است.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.