پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزی به یادماندنی برای سیاهپوستان آفریقای جنوبی

چهل سال پیش در چنین روزی گروهی از دانش آموزان دبیرستانی در شهرکی در حومه کیپ تاون در آفریقای جنوبی به سیاستهای دولت آپارتاید اعتراض کردند. اعتراضی که به خون کشیده شد و جهان را متوجه تبعیض سازمان یافته در آفریقای جنوبی کرد. جمال الدین موسوی نگاهی کرده به واقعه ای که دولت آپارتاید را در موقعیتی دشوار قرار داد و سرآغازی شد برای سقوط آن.