پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مردم و سیاستمداران در شوک قتل جو کاکس، نماینده پارلمان انگلستان

صحنه سیاسی بریتانیا بشدت متاثر از کشته شدن جو کاکس، نماینده پارلمان است. خانم کاکس دیروز در حوزه انتخابیش نزدیک شهر لیدز با گلوله و ضربات چاقو به قتل رسید. فعلا فعالیتهای دو اردوگاه ماندن در اتحادیه اروپا و ترک اتحادیه برای همه پرسی هفته آینده متوقف شده و پرچمها در کاخ باکینگهام و پارلمان نیمه افراشته شده. هنوز معلوم نیست چرا یک مهاجم او را هدف قرار داد. کسری ناجی گزارش میدهد: