محمد مرسی در پرونده جاسوسی برای قطر به حبس ابد محکوم شد

حق نشر عکس Getty

دادگاه جنایی قاهره برای محمد مرسی، رئیس‌جمهوری پیشین مصر در پرونده جاسوسی برای قطر حکم حبس ابد صادر کرده است.

رئیس‌جمهوری سابق مصر از جمله محکومان پرونده جاسوسی برای قطر است.

مهرداد فرهمند، خبرنگار بی‌بی‌سی در قاهره می‌گوید این پرونده سه مورد اتهامی داشته است.

تشکیل گروه غیرقانونی برای ضربه زدن به امنیت و منافع ملی، استفاده غیرقانونی از اسناد و اطلاعات محرمانه و افشای آنها و قرار دادن اسناد و اطلاعات در اختیار قطر که آقای مرسی در مورد اول به جرم رهبری چنین گروهی، حکم حبس ابد دریافت کرده است.

رئیس‌جمهوری سابق مصر در مورد دوم مجازات پانزده سال حبس دریافت کرده و از مورد سوم تبرئه شده است.

در همین پرونده سه روزنامه‌نگار نیز به صورت غیابی به اعدام و یک مستندساز به حبس ابد محکوم شده‌اند.

یکی از این روزنامه‌نگاران زن است.

در همین دادگاه اعلام شد که مفتی اعظم مصر موافقت شرعی خود را با اعدام این سه روزنامه‌نگار و همچنین سه تن دیگر از جمله یک زن اعلام کرده است.

این احکام بدوی است و محکومان تا دو ماه برای تجدیدنظرخواهی فرصت دارند.