پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش‌های سیاسی، صنعت گردشگری ترکیه را راکد کرده و تورها را ارزان

زمانی ششمین مقصد پرطرفدار گردشگران بود. ولی حالا از تعداد گردشگرانی که به ترکیه سفر می کنند، چهل درصد کم شده. بیشتر به دلیل خطرات امنیتی و اختلاف با روسیه سر سقوط یک جنگنده روس توسط ارتش ترکیه. این یعنی درآمد صنعت گردشگری در ترکیه میلیاردها دلار کم شده،

خشایار جنیدی گزارش می دهد.