پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجاوز به یک زن و قتل او، جرقه اعتراضهای دوباره به حضور نظامی آمریکا در ژاپن

در اوکیناوای ژاپن، ماجرای تجاوز به یک زن جوان، و قتل او، زخمی کهنه را دوباره باز کرده. یک پرسنل سابق نیروی دریایی آمریکا در این پرونده، متهم شده. همین، باعث شده ده ها هزار نفر در اعتراض به حضور نظامی آمریکا در این جزیره، به خیابان بیایند.

مهین شفائی گزارش می دهد.