پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'بار پناهجویان بیشتر بر دوش کشورهای فقیر است تا ثروتمند'

امروز روز جهانی پناهجویان است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید، شمار کسانی که بر اثر جنگ یا مشکلات دیگر از خانه خود رانده شده اند، تا پایان سال گذشته میلادی از مرز شصت و پنج میلیون نفر گذشته است. سازمان ملل می گوید این عدد بی سابقه است و به طور متوسط از هر ۱۱۳ نفر در جهان، یکی مجبور به ترک خانه شده است. در این گزارش آمده که نیمی از آوارگان در اردوگاههای پناهجویان از سوریه، افغانستان و سومالی هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آیدین صالحی: