پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده اقتصادی بریتانیا از دید هواداران باقی ماندن یا خروج از اتحادیه اروپا

رأی‌دهندگان در بریتانیا پنجشنبه در یک همه‌پرسی درباره ماندن این کشور در اتحادیه اروپا یا خروج از آن تصمیم می‌گیرند. هواداران ماندن معتقدند بیرون آمدن از اتحادیه اروپا به اقتصاد بریتانیا ضربه‌ای جدی می‌زند. ولی طرفداران خروج می‌گویند چنین کاری منجر به رشد و پویایی اقتصاد این کشور می‌شود. بهرنگ تاج‌دین اثرات احتمالی ترک اتحادیه اروپا بر اقتصاد بریتانیا را بررسی کرده است