پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اروپا خواستار ترک هرچه زودتر بریتانیا از اتحادیه

جمعه، رویای یک اروپای متحد عملا بر باد رفت. و حالا اروپا با کابوسی دست به گریبان شده که امیدوار است هرچه زودتر از آن چشم باز کند. رهبران اتحادیه اروپا در تلاشند تا با پس لرزه های خروج بریتانیا کنار بیایند. برای همین، آنها از لندن خواسته اند که روند مذاکرات برای این جدایی را هر چه زودتر آغاز کند چرا که می خواهند ثبات را هر چه زودتر به این قاره برگردانند. اما دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که استعفا کرده گفته گفت و گوها چهار ماه دیگر آغاز می شود وقتی کشور یک نخست وزیر تازه دارد.

کسری ناجی گزارش می دهد.