پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رژه سالانه همجنسگرایان در لندن

از ساعتی پیش مراسم رژه سالانه همجنسگرایان در لندن شروع شده. خیابان های لندن پر از جمعیتی است که با لباس های رنگین و موسیقی به جشن و پایکوبی پرداخته اند. فرداد فرحزاد از مراسم امسال گزارش می دهد که تنها حدود دو هفته بعد از تیراندازی در کلوب همجنسگرایان در اورلاندوی آمریکا برگزار می شود.