عبور اولین کشتی از کانال جدید پاناما

یک کشتی عظیم باربری چینی با عبور از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام از طریق کانال پاناما که بازسازی و پهن‌تر شده آن را افتتاح کرده است.

خوان کارلوس والرا، رئیس جمهور پاناما، کانال تازه پاناما را مسیری توصیف کرد که جهان را متحد خواهد کرد.

او در مراسم گشایش که با آتش‌بازی همراه بود از کوشش تقریبا ۳۰ هزار نفری که روی توسعه کانال کار کرده اند قدردانی کرد.

توسعه کانال برای افزودن یک خط تازه که ۷۷ کیلومتر طول دارد در سال ۲۰۰۷ شروع شد و قرار بود ۲۰۱۴ تکمیل شود.

اما اعتصاب ها و اختلاف ها بر سر هزینه باعث عقب افتادن این پروژه ۵.۲ میلیارد دلاری شد.

کانال اولیه که آمریکا ساخت ابتدا در اوت ۱۹۱۴ باز شده بود و مدیریت آن نهایتا در سال ۱۹۹۹ به اهالی پاناما واگذار شد.

گسترش تازه امکان عبور نسل تازه کشتی های باربری که خیلی بزرگتر هستند را از طریق ایستموس فراهم می کند.

هر روز حدود ۳۵ تا ۴۰ کشتی از این کانال عبور می کنند.

جمهوری پاناما امیدوار است که گسترش کانال باعث افزایش درآمد این کشور شود. درآمد حاصل آن در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۶ میلیارد دلار گزارش شد.

اما کانال ممکن است با رقابت گذرگاه تازه ای در نیکاراگوئه مواجه شود.

این کانال ۲۷۸ کیلومتری که توسط یک شرکت چینی احداث می شود بلندتر، عمیق تر و پهن تر از پاناما خواهد بود.

عملیات احداث آن در سال ۲۰۱۴ شروع شد و هزینه آن ۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود.