فلوجه، شهری که بوی جنگ می‌دهد

حق نشر عکس

هوای فلوجه بوی جنگ می‌داد. مرکز شهر، اینجا و آنجا، شعله‌های آتش زبانه می‌کشید.

یک افسر اطلاعاتی عراق می‌گفت بعضی از آتش‌‌سوزی‌ها کار نیروهای عراقی است. می‌گفت در هر ساختمانی که مشکوک باشد نارنجک می‌اندازند. از توی یک ساختمان صدای ترکیدن مهمات می‌آمد.

می‌شود گفت کسی در فلوجه نمانده بود، جز سربازان عراقی که خندان در خیابان‌ها می‌چرخیدند.

جای‌جای شهر جنازه نیروهای داعش بر زمین افتاده بود، همان‌جا که کشته شده بودند.

افسر اطلاعاتی عراق برایم توضیح داد "دولت اسلامی" چطور قوانینش را اجرا می‌کرده. یک ویلای بزرگ در یک محله مرفه را کرده بودند دادگاه شرع. ظاهرا نیروهای عراقی تمبر و مهر و چیزهای دیگری که نشان می‌داد دادگاه بوده پیدا کرده بودند.

حق نشر عکس

کنار آن ویلا یک ویلای بزرگ دیگر بود که زندان شده بود. وسط اتاق نشیمن چند قفس فلزی گذاشته بودند. ارتفاع دو تا از قفس‌ها تا کمر من بود. تصور اینکه کسی حتی چند دقیقه هم در یکی از این قفس‌های کوتاه بنشیند دردناک است، چه رسد به روزها – یا هفته‌ها.

در شهر که راه می‌رفتی ویرانی را به چشم می‌دیدی، هرچند بعضی ساختمان‌ها سالم مانده بودند.

بعضی محله‌ها طوری سوت‌وکور بود انگار از اوایل ۲۰۱۴ که داعش فلوجه را گرفت کسی آنجا زندگی نمی‌کرده. وسط خیابان‌ها علف سبز شده بود و در و دیوار خانه‌ها را خاک گرفته بود.

فلوجه به بغداد نزدیک است. اگر آتش و گلوله نباشد، یک ساعت رانندگی است. از این منظر پیروزی ارتش عراق بسیار مهم است. ضمن اینکه فلوجه از اولین سال‌های حضور نیروهای آمریکایی در عراق – پس از سرنگونی صدام – از پایگاه‌های مهم جهادی‌ها و القاعده عراق بوده.

داعش یا "دولت اسلامی" هم از دل القاعده عراق برآمد. سال ۲۰۱۴ فلوجه را گرفت، و در دو سال گذشته این شهر مهم‌ترین سنگرش در نزدیکی پایتخت عراق بود.

  • هدف بعدی: موصل

حالا فلوجه از دست رفته، اما جهادی‌ها همچنان بخش‌هایی دیگر از عراق را در دست دارند، از جمله شهر دوم این کشور، موصل.

حق نشر عکس

موصل هدف بعدی ارتش عراق است – و قاعدتا گروه‌های مسلح شیعه.

بعضی از این گروه‌های مسلح از سوی ایران حمایت – و گاه هدایت – می‌شوند.

در فلوجه، گروه‌های مسلح شیعه وارد درگیری‌های مرکز شهر نشدند، اما بیشتر مناطق پیرامون شهر را در اختیار داشتند.

بیرون کردن داعش از موصل دشوارتر از جنگ فلوجه خواهد بود. اما روحیه ارتش عراق بالاست. فرمانده‌ها و سربازان از موفقیت اخیرشان خوشحالند – موفقیتی که تا حدی عقب‌نشینی و شکست سریع‌شان در سال ۲۰۱۴ را جبران کرده است.

مطالب مرتبط