پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کناره گیری غیرمنتظره نایجل فراژ

در بریتانیا، یکی از رهبران اصلی طرفدار خروج از اتحادیه اروپا از رهبری حزبش کناره گیری کرد. نایجل فراژ که رهبر حزب استقلال بریتانیا بود، گفته که کارش را انجام داده و حالا زمان کناره گیری است. این کناره گیری در حالی اتفاق می افتد که پس لرزه های خروج از اتحادیه اروپا همچنان صحنه سیاست، احزاب و اقتصاد بریتانیا را می لرزاند.

آیدین صالحی گزارش می دهد.