پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش انتقادها از دولت عراق به خاطر ناکامی در برقراری امنیت

با بالا رفتن آمار کشته های انفجار انتحاری دیروز در بغداد، دولت عراق سه روز عزای عمومی اعلام کرده و وعده داده که امنیت پایتخت را بهبود بدهد. عراق شاهد انفجاری بود که از نظر شدت و تلفات در نزدیک به یک دهه گذشته سابقه نداشته است. امری که باعث شد گروهی از مردم به شدت از مقامهای امنیتی و حکومتی انتقاد کنند. گروه داعش مسئولیت حمله ای که دستکم، صد و شصت و پنج کشته برجای گذاشت را برعهده گرفته است.

کامبیز کراماتی گزارش می دهد.