پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صوفیانی که به جای روزه گرفتن برای دیگران غذا تهیه می کنند

هفته آخر ماه رمضان است. ماهی که در آن مسلمانان سراسر جهان از خوردن و آشامیدن خودداری می کنند و بیشتر وقت شان را صرف عبادت می کنند. اما در سنگال اعضای یک شاخه از مسلمانان صوفی مریدیه که به 'بای فال' شهرت دارند، روزه نمی گیرند. آنها در عوض برای دیگران غذا تهیه می کنند.بی بی سی برای دیدن آنها به توبا دومین شهر پر جمعیت سنگال در مرکز این کشور رفته است.