پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونتهای عراق و برکناری سه مقام ارشد امنیتی

مقامهای عراق می گویند حمله مهاجمان به یک مکان مقدس شیعیان بیش از ۳۰ کشته به جا گذاشته. حمله در شهر بلد در ۸۰ کیلومتری شمال بغداد، پایتخت رخ داده. دیروز هم مقامهای عراق گفتند عده قربانیان انفجار مهیب یکشنبه گذشته به نزدیک به ۳۰۰ نفر رسیده.در پی این حملات حیدر عبادی نخست وزیر عراق سه مقام بلند پایه امنیتی این کشور را امروز از کار برکنار کرد.

مهین شفائی گزارش می دهد.