پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمریکا همچنان در بهت خشونتهای چند روز اخیر

در آمریکا، کشته شدن سیاهان و ماموران پلیس کم سابقه نیست. اما رخدادهای سه روز اخیر مردم را بهت زده و نگران کرده. از سه شنبه و چهارشنبه که دو مرد سیاهپوست کشته شدند تا پنجشنبه که یک تک تیرانداز ۵ مامور پلیس را در جریان اعتراضهای خیابانی به خشونت پلیس از پای درآورد. باراک اوباما تلاش میکند کشور را آرام کند. او گفته آمریکاییان باید یک قدم به عقب بردارند و با نگاه به تصویر بزرگتر چیزی نگویند که تخریب کننده باشد.

هادی نیلی از دالاس گزارش می دهد.