پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اعتراض‌ها به رفتار پلیس با سیاه پوستان در آمریکا

چند شهر آمریکا هنوز صحنه تظاهرات علیه پلیس است. تظاهرکنندگان به آنچه که رفتار تبعیض آمیز پلیس آمریکا با سیاه پوستان می خوانند، اعتراض دارند. این در حالی است که باراک اوباما خواهان اتحاد آمریکایی ها پس از اتفاقات اخیر شده بود. هفته گذشته، پنج مأمور پلیس در دالاس تگزاس با تیراندازی یک سیاه پوست کشته شدند. او گفته بود حمله اش در پاسخ به کشته شدن دو سیاه پوست به دست پلیس بوده. علیرضا فولادی گزارش می دهد.