بوریس جانسون وزیر جدید امور خارجه بریتانیا شد

ترزا می نخست وزیر جدید بریتانیا، بوریس جانسون شهردار سابق لندن را به عنوان وزیر جدید امور خارجه این کشور منصوب کرد. آقای جانسون، از خبرسازترین سیاستمداران طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده است.

خانم می، امروز چهارشنبه ۱۴ ژوئن (۲۳ تیر) همچنین فیلیپ همند وزیر سابق امور خارجه بریتانیا را به سمت وزیر جدید دارایی کابینه خود منصوب کرده است.

وی در انتصاب‌هایی دیگر، مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا را در سمت خود ابقا کرده، امبر راد را به عنوان وزیر کشور برگزیده و لیام فاکس را در جایگاه وزیر تجارت بین المللی منصوب کرده است.

دیوید دیویس دیگر وزیر منصوب شده از سوی خانم می است که که تصدی وزارتخانه جدیدالتاسیس مسئول خروج از اتحادیه اروپا (وزارتخانه برگزیت) را بر عهده گرفته.

از میان وزرای جدیدی که تاکنون انتخاب شده اند، سه وزیر امور خارجه، تجارت بین المللی و مسئول خروج از اتحادیه اروپا از طرفداران خروج بریتانیا از این اتحادیه بوده اند.

در مقابل، سه وزیر منصوب شده برای وزارتخانه های دارایی، کشور و دفاع، در جریان رفراندوم اخیر بریتانیا از باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا حمایت کرده اند.

امروز دیوید کامرون پس از شش سال از نخست‌وزیری بریتانیا رفت و ترزا می عهده‌دار نخست‌وزیری این کشور شد.

وی با سخنرانی در مقابل مقر نخست‌وزیری گفت خوشحال است که برای دومین بار در تاریخ بریتانیا یک زن از حزب محافظه کار نخست وزیر کشور خواهد شد.

آقای کامرون پس از این سخنرانی کوتاه راهی کاخ محل اقامت ملکه الیزابت دوم شد تا استعفای خود را رسما تقدیم او کند.

کمی بعد از آن ترزا می نزد ملکه الیزابت رفت و ملکه رسما او را مامور تشکیل کابینه کرد.

دیوید کامرون در همه‌پرسی اخیر خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود و پس از رای اکثریت مردم به خروج از اتحادیه از مقام نخست‌وزیری بریتانیا و رهبری حزب محافظه‌کار استعفا داد.