پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده رابطه نظامیان و سیاستمداران در ترکیه بعد از کودتا

کودتای نظامیان در ترکیه بی سابقه نیست. کودتای ارتش ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو است چرا با شکست روبرو شد؟

شهریار صیامی گزارش می دهد.