پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازداشت برادر قندیل بلوچ به اتهام قتل خواهرش

پلیس برادر قندیل بلوچ مدل مشهور پاکستانی، را به اتهام قتل خواهرش بازداشت کرد. فوزیه عظیم مشهور به قندیل بلوچ یکی از مشهورتین شخصیتها در شبکه های اجتماعی پاکستان بود و دیروز کشته شد. او اخیرا به بی بی سی گفته بود که نگران جانش است. حالا برادرش به قتل اعتراف کرده و گفته کارهای خواهرش مایه ننگ نام بلوچ بود.

مهدی بیگی گزارش می دهد.