پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست برای کمک مالی برای گرفتن مشاوره حقوقی در مورد جنگ عراق

خانواده ۱۷۶ سرباز بریتانیایی کشته شده در جنگ عراق برای به دادگاه کشیدن کسانی که مسئول اشتباهات در رفتن به این جنگ بودند از مردم بریتانیا تقاضای کمک کرده اند. این خانواده ها به حدود دویست هزار دلار برای گرفتن مشاوره حقوقی در این مورد نیاز دارند.

کلایو کولمن Clive Coleman خبرنگار حقوقی بی بی سی،گزارش می دهد.