پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش نافرجام مخالفان ترامپ در گردهمایی جمهوری‌خواهان آمریکا

در گردهمایی ملی حزب جمهوری‌خواه آمریکا که در شهر کلیولند استان اهایو در جریان است، نمایندگان مخالف دونالد ترامپ نتوانسته‌اند روند نامزدی رسمی او از سوی حزب را مسدود کنند.

رأیی که به نمایندگان حاضر اجازه می‌داد از کاندیدای مورد علاقه خود حمایت کنند، در پی تجدید نظر سه ایالت ناکام ماند.

بعضی گفته‌اند که کمیتۀ ملی حزب جمهوری‌خواه عمداً تلاش آنها را خنثی کرده است.

این آخرین تلاش کسانی بود که می‌خواستند شخصی غیر از دونالد ترامپ نامزد حزب شود.

در چشم‌انداز بامدادی سه‌شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۵ (۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶) داریوش رجبیان در این باره با سام فرزانه گفتگویی انجام داد که در محل برگزاری نشست مجمه انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه آمریکا حضور دارد.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.