پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجم مونیخ چه کسی بود؟

در تیراندازی دیروز در مونیخ ۹ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند. نام مهاجم رسما اعلام نشده و مطبوعات محلی گزارش کرده اند نامش علی دیوید سنبلی است، متولد آلمان بوده و تابعیت آلمانی و ایرانی داشته است. او سابقه بیماری روانی داشته و هیچ نشانی از ارتباط او با داعش پیدا نشده است. پلیس می گوید او درباره حمله آندرس بریویک (Anders Breivik)، مهاجم نروژی که ۷۷ نفر را کشت، در اینترنت جستجو کرده بود. دیروز پنجمین سالگرد این حمله بود.

ژیار گل گزارش می دهد.