پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گردهمایى حزب دموکرات؛ طرفداران برنی سندرز به اعتراضاتشان ادامه دادند

نخستین روز گردهمایى حزب دموکرات با حواشى بسیار همراه بود. طرفداران برنی سندرز رقیب انتخاباتی پیشین هیلاری کلینتون ،با هو کردن سخنرانان حامى خانم کلینتون به اعتراضاتشان ادامه دادند و خانم اوباما از روزى گفت که خانم کلینتون اولین رئیس جمهورى زن آمریکا شود. بهمن کلباسى از محل برگزارى این نشست حزبى در فیلادلفیا گزارش می‌دهد.