پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت‌ها تحت عنوان تهدید امنیتی 'هزاران کودک و نوجوان را زندانی کرده‌اند'

یک نهاد حقوق بشر هشدار داده که در شش منطقه جهان، دولتها تحت عنوان تهدید امنیتی، هزاران کودک و نوجوان را زندانی کرده اند. بسیاری شکنجه شده اند و بعضی هم در زندان جان داده اند. از جمله در افغانستان، عراق، سوریه و اسراییل و سرزمینهای فلسطینی.

ژیار گل گزارش می دهد.