پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانواده شماری از مهاجران افغان برای یافتن عزیزانشان به اینترنت پناه بردند

شماری از خانواده های افغان برای ردیابی بستگانشان که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به اینترنت پناه برده اند. درصد بزرگی از افغان های پناهجو موفق شدند خود را به اروپا برسانند، اما عده زیادی از آنها در دریای مدیترانه غرق شدند و صدها نفر دیگر هم ناپدیدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ برای کمک به خانواده های سرگردان صفحه‌ ویژه ای را راه انداخته.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد