پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سربازان بازداشت شده از کودتای نافرجام ترکیه چه وضعیتی دارند؟

در پى كودتاى نافرجام دو هفته پیش تركيه هزاران افسر ارتش، سرباز نظام وظيفه و دانش‌آموز مدارس نظامى به اتهام شركت در كودتا و نزديكى به جنبش فتح‌الله گولن بازداشت شدند. هرچند دیروز حدود هفت صد سرباز نظام وظيفه كه به اين اتهام زندانی شده بودند آزاد شدند، هنوز بازجويى عده زيادى از آنها ادامه دارد.

نفيسه كوهنورد گزارش می دهد.