پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رییس جمهوری ترکیه خواستار تغییر ساختار نظامی و اطلاعاتی است

در کلن آلمان، هزاران نفر از هواداران رجب طیب اردوغان برای حمایت از او تظاهرات کردند، اما مقامهای آلمان به آنها اجازه ندادند که آقای اردوغان از طریق تماس ویدئویی برایشان سخنرانی کند. دولت ترکیه به این تصمیم اعتراض کرده و آن را غیردموکراتیک خوانده است. در عین حال رئیس جمهوری ترکیه گفته می خواهد ساختار نظامی و اطلاعاتی این کشور را تغییر دهد و کنترل خود را بر ستاد مشترک ارتش و اداره سازمان اطلاعات و امنیت ملی را بیشتر کند.

علیرضا فولادی گزارش می دهد.