پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله با چاقو در مرکز شهر لندن

در حمله ای با چاقو، در مرکز شهر لندن، یک زن کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند. پلیس مرد ۱۹ ساله ای را در این ارتباط دستگیر کرده است. از دیشب که این حمله انجام شد، صدها پلیس مسلح به خیابانهای لندن آمده اند و شهردار از مردم خواسته تا ضمن حفظ آرامش خود، مراقب باشند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.