پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترامپ ادعای دیدن فیلم انتقال پول به ایران را پس گرفت

در آمریکا، دونالدترامپ نامزد جمهوریخواهان در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، ادعای قبلی خود را پس گرفته است. او ادعا کرده بود که فیلم مخفی پول پرداخت شده توسط دولت آمریکا به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی را بچشم دیده است. او حالا می گوید چنین فیلمی ندیده است. آقای ترامپ گفته فیلمی که دیده، هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی بوده است. آقایان اوباما و جان کری پرداخت آنچه آقای ترامپ آن را باج لقب داده را تکذیب می کنند. کاخ سفید بطور رسمی گفته که پول داده شده، در اصل پول تجهیزاتی است که ایران برای خرید تجهیزات نظامی به آمریکا در زمان شاه ایران پرداخت کرده بود ولی هیچگاه آمریکا آن تجهیزات را به ایران نداد.

مهرنوش پورضیایی گزارش می دهد.