پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیرون رانده شدن داعش از منبج

گزارش ها از سوریه نشان می دهد که داعش در شهر منبج در شمال آن کشور تقریبا شکست خورده است. گفته می شود که داعشی ها هنوز در بخشهایی از شهر مقاومت می کنند. ظرف چند روز گذشته، عملیات پس گرفتن این شهر سرعت بیشتری گرفته بود. این عملیات، پس از شکست های داعش در عراق و در مناطقی مثل انبار و فلوجه، نشاندهنده فشار سنگینی است که روی داعش وارد شده است.

محمد امینی گزارش می دهد