پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عينی (۱۹): تیراندازی در دانشگاه‌ تگزاس

شاهد عینی، عنوان رشته‌برنامه‌ای از بخش جهانی بی‌بی‌سی است که ما هم پنج‌شنبه‌ها آن را برای شما پخش می‌کنیم.

در هر قسمت از این برنامه، با افرادی گفتگو می‌شود که در مقاطعی از تاریخ حضور داشته یا خود شخصاً آن را تجربه کرده‌اند و حالا تجربۀ خود را از آن رویداد برای ما بازگو می‌کنند.

این بار به سال ۱۹۶۶ بر می گردیم و از کشتار دسته جمعی ای می شنویم که در آن زمان در دانشگاه تگزاس رخ داد.

این برنامه روز بامدادی پنج‌شنبه ۱۴ امرداد ۱۳۹۵ (چهارم اوت ۲۰۱۶) از چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.