تمایل امپراتور ژاپن برای کناره‌گیری از قدرت

حق نشر عکس AP

آکیهیتو، امپراتور ژاپن، از تمایلش برای کناره‌گیری از قدرت سخن گفته است.

آکیهیتو در دومین سخنرانی تلویزیونی خود برای مردم در طول دوران زمامداریش گفته است که سن زیاد و برخی از مشکلات پزشکی او را از ادامه انجام فعالیتهایش باز می‌دارد.

آکیهیتو که ۸۲ سال دارد از محبوبیت زیادی در کشور برخوردار است.

امپراتور ژاپن در سخنانش با صراحت از کلمه "کناره‌گیری از سلطنت" نام نبرد؛ اما تاکید کرد که تمایل دارد تا از وظایفش کناره‌گیری کند.

شیزو آبه، نخست‌وزیر، گفته است که دولتش "با جدیت" راهکارهای قانونی این موضع را دنبال خواهد کرد.

"کناره‌گیری از سلطنت" در قوانین ژاپن وجود ندارد و بنابر این باید تغییراتی در قوانین بوجود آید تا این اقدام عملی شود. هرگونه تغییری در قوانین باید به تصویب پارلمان برسد.

بر اساس قوانین ژاپن پادشاه نمی‌تواند در امور سیاسی دخالت کند و یا اظهارات سیاسی داشته باشد و بنابر این اشاره مستقیم وی به "کناره‌گیری از سلطنت" می‌تواند به بیان اظهاراتی سیاسی وی تعبیر شود.

حق نشر عکس Reuters

امپراتور ژاپن در سخنان خود که از پیش ضبط شده بود گفت امیدوار بود که می‌توانست به وظایف خود به عنوان امپراتور و سمبل کشور ادامه می‌داد.

وی عمل قلب باز داشته و برای سرطان پروستات تحت معالجه است.

وی در سال ۱۹۸۹ و پس از مرگ پدرش قدرت را در دست گرفت.

ناروهیتو، پسر ۵۶ سال وی اکنون ولیعهد ژاپن است.