پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به مشکل دسترسی به آب آشامیدنی در تاجیکستان

بیش از نیمی از ذخایر آب کشورهای آسیای میانه از کوهسار تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. درحالی که ۴۰ درصد جمعیت این کشور به آب شیرین دسترسی ندارند. در همایشی که امروز در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شروع شده، مقامات کشورها و سازمان‌های بین المللی مشکل دسترسی همگانی به آب و بهداشت را بررسی می‌کنند. خبرنگارمان سهراب ضیا به روستایی در شرق تاجیکستان رفته که ساکنانش دچار کم آبی هستند.