پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درخواست برای برکناری وزیر مهاجرت استرالیا

یک روز پس از افشای اسنادی مبنی بر آزار و اذیت پناهجویان در نائورو، وزیر مهاجرت استرالیا، می گوید بعضی‌ها به دروغ خودزنی می کنند تا به استرالیا بیایند. پیتر داتون، گفته بعضی از این شکایت‌ها ساختگی است. یک سناتور حزب سبز استرالیا این اظهارات را وقیحانه خوانده و خواهان برکناری وزیر مهاجرت شده است. دیروز، دو هزار سند از آزار و اذیت کودکان و بزرگسالان در جزیره نائورو،به بیرون درز کرده بود.

فریبا صحرایی گزارش می‌دهد.