عکس خبر: بزرگداشت ۹۰ سالگی فیدل کاسترو با سیگاری ۹۰ متری

یکی از سیگارسازان قدیمی کوبا در بزرگداشت ۹۰ سالگی فیدل کاسترو، رهبر سابق این کشور، سیگاری به بلندی ۹۰ متر درست کرده است.

حق نشر عکس epa

خوزه کاستلار(با پیراهن قرمز) این کارش را به فیدل کاسترو هدیه داده است.

حق نشر عکس AP

برای درست کردن این سیگار۹۰ متری چندین نفر به آقای کاستلار کمک کردند.

حق نشر عکس AP

این سیگار بلند روی یک میز گذاشته شده است.

حق نشر عکس AP

خوزه کاستلار و تیم همراهش به مدت ده روز و روزی ۱۲ ساعت این سیگار را پیچیدند. پهنای این سیگار همانند یک سیگار معمولی است.

حق نشر عکس epa

برای تایید اندازه این سیگار و ثبت آن در کتاب رکوردهای گینس، این سیگار اندازه گیری می شود.