پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش محرمانه آلمان‌: ترکیه کانون فعالیت گروه‌های تندروی اسلامی شده

ترکیه، ۳۸ هزار زندانی را آزاد می کند تا اینطور که گفته شده برای ده ها هزار بازداشتی در ارتباط با کودتای ناموفق یکماه پیش، جا باز شود. این حکم شامل کسانی که مرتکب قتل و جرایم جنسی یا فعالیتهای تروریستی شده اند، نخواهد شد. اما آنچه که دولت ترکیه را خشمگین کرده گزارش محرمانه دولت آلمان است که به رسانه ها درز کرده. آنکارا، آن را تلاشی دیگر برای تضعیف این کشور توصیف کرده است. اشاره به گزارشی است که شبکه آلمانی ای آر دی منتشر کرده و در آن آمده که ترکیه به کانون فعالیت گروه های اسلامگرا در خاورمیانه تبدیل شده است.

ژیار گل گزارش می دهد.