پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بیست و پنج سال پس از سقوط شوروی؛ بسیاری آن روزها را دوران طلایی روسیه می‌دانند

۲۵ سال پیش بود که عده ای سیاستمدار و نظامی ناراضی در حکومت شوروی، علیه میخائیل گورباچف، رییس جمهوری کودتا کردند. اما سه روز بعد و با حضور قوی مردم در خیابانها کودتا شکست خورد و چند ماه بعد هم اتحاد جماهیر شووری سقوط کرد. اما برای بعضی از مردم روسیه، شوروی دوران طلایی بود و بازگشت به آن دوران یک آرزو باقی مانده است.

استیو روزنبرگ را از "یگوریِفسک" گزارش می دهد.