پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در پنج سال گذشته 'هزاران زندانی سوری جان باخته‌اند'

یک نهاد حقوق بشر می گوید در ۵ سال گذشته حدود ۱۸ هزار نفر در زندانهای سوریه جان باخته اند. از زمانیکه اعتراضات به حکومت بشار اسد آغاز شد. عفو بین الملل با استناد به شهادت زندانیان می گوید آزار و شکنجه به طور گسترده و سیستماتیک انجام می شود. و از جامعه بین الملل خواسته وضعیت زندانیان در صدر مذاکرات با همه طرفهای درگیر برای پایان دادن به جنگ قرار بگیرد.

فرانک عمیدی گزارش می دهد.