پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسهای "بی معرفت" از نوژه رفتند

وزارت خارجه ایران می گوید استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه همدان، موقتی بوده و فعلا به پایان رسیده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای با تأیید بازگشت جنگنده هایش به روسیه، گفته در صورت موافقت ایران، ممکن است دوباره از این پایگاه برای عملیاتش در سوریه استفاده کند. این در حالی است که وزیر دفاع ایران با انتقاد از روسیه بابت اعلام خبر استفاده‌اش از پایگاه نوژه، این کار را خودنمایی و بی‌معرفتی خوانده است.

محمد امینی گزارش می دهد