پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معاون رییس جمهوری آمریکا به ترکیه می رود

جو بایدن، معاون رییس جمهوری آمریکا فردا به ترکیه سفر می کند تا با مقام های این کشور درباره آینده آن پس از کودتای نافرجام ماه گذشته و اوضاع در سوریه مذاکره کند. تقاضای استرداد فتح الله گولن، روحانی ترکیه ای ساکن آمریکا که رهبری کودتا متهم شده از مهمترین موضوع های مورد بحث خواهد بود. همزمان یک هیات تخصصی از آمریکا به ترکیه آمده تا درخواست ترکیه برای استرداد آقای گولن را بررسی کند.

خشایار جنیدی گزارش می دهد