پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی (۲۳): ماجرای هرس کردن یک درخت و مرگ دو سرباز آمریکایی

این بار در برنامه شاهد عینی شما را به سال ١٩٧٦ می بریم و نگاهی می اندازیم به واقعه ای نظامی که در منطقه حایل میان دو کره روی داد.

این منطقه غیرنظامی، کره شمالی کمونیست را از کره جنوبی، که از حمایت آمریکا برخوردار است، جدا می کند.

یک سرباز کهنه کار آمریکایی از ماجرای هرس کردن درختی در این منطقه می‌گوید که منجر به مرگ دو سرباز آمریکایی شد.

این برنامه روز پنج‌شنبه چهارم شهریور ١٣٩٥( ٢٥ اوت ۲۰۱۶) از چشم‌انداز بامدادی رادیوی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن گزارش های بیشتر به صفحه رادیو یا ساوندکلاود ما مراجعه کنید.