پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فیلیپین و مشت آهنین رئیس جمهوری جدید به قاچاقچیان مواد مخدر

رییس پلیس فیلیپین از معتادان به مواد مخدر خواسته قاچاقچیان را بکشند و خانه هایشان را آتش بزنند. با روی کارآمدن رودریگو دوترته، رییس جمهوری جدید، بسیاری نگران بودند که فیلیپین صحنه افزایش قتلهای فراقانونی متهمان به جنایت و قاچاق مواد مخدر شود. اینطور هم شده. در 7 هفته ای که طرح برخورد با آنها آغاز شده، حدود دو هزار نفر کشته شده اند.

جاناتان هد از مانیل گزارش می دهد.