پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عزای ملی در ایتالیا به یاد سیصد کشته زلزله

پرچم ها در ایتالیا، امروز نیمه افراشته اند. در روزی که به یاد قربانیان زلزله عزای عمومی اعلام شده. زلزله چهارشنبه گذشته حدود ۳۰۰ کشته به جا گذاشت و دو هزار نفر را بی خانمان کرد. رئیس جمهوری و نخست وزیر هم در مراسم یادبود قربانیان در شهر اسکولی پچینو شرکت کرده اند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.