کمیسیون اروپا: اپل باید ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند مالیات بپردازد

حق نشر عکس Reuters

براساس تصمیم نهایی کمیسیون اروپا شرکت اپل باید ۱۳ میلیارد یورو مالیات پرداخت نشده را به جمهوری ایرلند بپردازد.

اتحادیه اروپا پس از سه سال تحقیق در مورد عملکرد مالیاتی اپل به این نتیجه رسیده است که استفاده این شرکت از مزایای مالیاتی در جمهوری ایرلند غیرقانونی بوده است.

کمیسیون اروپا می گوید که شرکت اپل براساس توافق با ایرلند از مزایای کاهش مالیات در اروپا برخوردار بوده و بسیار کمتر از سایر شرکت‌های مالیات پرداخته است. به گفته این کمسیون مالیات بر سود این شرکت تنها یک درصد بوده است.

شرکت اپل و جمهوری ایرلند هردو این حکم را رد کرده و اعلام کرده‌اند که درخواست تجدید نظر خواهند کرد.

به گفته مارگارت وستا کمیسر ارشد اتحادیه اروپا دادن مزایای مالیاتی از سوی کشورهای عضو اتحادیه به شرکت ها غیرقانونی است.

او گفته است: "کشورهای عضو نباید برای هیچ شرکت خاصی مزایای مالیاتی قائل شوند. نتیجه تحقیقات کمسیون نشان می‌دهد که ایرلند برای کاهش مالیات به شرکت اپل مزایایی داده که غیرقانونی است و باعث می‌شود این شرکت مالیات بسیار کمتری از دیگر شرکت‌ها بپردازد."

حق نشر عکس GETTY IMAGES
Image caption شرکت اپل مالیات کمتری از دیگر شرکت ها در اروپا می پرداخته است.

شرکت اپل در واکنش به این حکم بیانیه‌ای صادر کرده و می گوید: "حکم کمیسیون اروپا در مورد میزان مالیات پرداختی اپل نبوده بلکه در این مورد است که کدام کشور باید این مالیات را دریافت کند. این حکم برسرمایه گذاری و تولید مشاغل در اروپا لطمه شدیدی وارد می آورد. اپل قانون را رعایت می‌کند و در هرنقطه ای که فعالیت دارد مالیات تعیین شده را تماما می پردازد. ما درخواست تجدید نظر خواهیم کرد و مطمئن هستیم که این تصمیم تغییر خواهد یافت."

دولت ایرلند هم واکنش مشابهی نشان داده است.

مایکل نونان وزیر دارایی جمهوری ایرلند گفته است که درخواست تجدید نظر در تصمیم کمیسیون اروپا را خواهد کرد.

مطالب مرتبط