پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان سفر دور و دراز ۶۵۰۰ مهاجر به اروپا

دو روز پیش حدود شش هزار و پانصد مهاجر در نزدیکی سواحل لیبی از آب نجات داده شدند. عده ای از آنها حالا به جزیره سیسیل ایتالیا رسیده اند. این عملیات که بزرگترین عملیات نجات امسال بوده نشان می دهد که مردم چطور جان خود را برای عبور از این آبها به خطر می اندازند. یکی از این مهاجران محمد لمین با ۱۹ ساله است که پس از چندین بار تلاش برای عبور از این آبها، بالاخره خود را به آلمان رسانده است.

کوئنتین سامرویل گزارش می دهد.